Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Úvod do HANDLE přístupu
- kurz 1. stupně

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie,
která se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení
prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce.
Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi v jakémkoli věku.
Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější,
zlepšit svou paměť či koordinaci.

 

Tento kurz je právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

 

Náplň kurzu:

 • seznámení se základními principy HANDLE přístupu 

 • vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem závislého fungování

 • význam výživy a optimálního vnitřního prostředí

 • vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na kvalitu našeho života a schopnost učit se

 • vliv stresu na proces učení

 • jak omezit stres -  známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle Enhancement®)

 • chování je komunikace - co nám chování říká o fungování neurovývojových systémů - hledání kořenů obtíží
  pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru

 • priority pozornosti (např. potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) a jejich vliv na učení 

 • aktivity, strategie a kompenzační mechanismy, které mohou podpořit organizaci nervového systému a proces učení v jakémkoli věku HANDLE aktivity

  • 5 rytmických organizovaných aktivit

  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku 
    

To vše v atmosféře akceptace, otevřenosti a objevování 🙂
Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se.

 

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci, bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

 

Zkušenosti účastníků:

„ Zaujala mě probíraná filosofie a problematika a multidisciplinárnost daného tématu. Oceňuji přínosy do praxe profesní i do osobního života a osobní a otevřený přístup lektorů.“
 

„ Na kurzu se mi líbil organizační systém, názorné ukázky, praktické rady pro nás i děti, schopnost zodpovídat otázky a ujistit se, že autor otázky věc pochopil.“
 

„ Opravdu zajímavá novinka, lehce dostupné a pochopitelné aktivity, které lze okamžitě využít.“
 

Účastníci kurzu prvního stupně – září 2013 – KVIC Ostrava

 

Termín: 24. května 2019 – Bratislva, pátek 9:30 - 17:00

Cena: 93 EUR

Registrace na info@cdkl5.sk.

Více informací o kurzu: www.cdkl5.sk

Více informací o HANDLE přístupu: handle@rozvijejse.cz nebo na handle@email.cz.

 

Kurz je s akreditací MŠMT ČR pro učitele základních a mateřských škol, pro učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času pracující v České republice.

 

Pokud jste se kurzu již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit své vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, jste srdečně vítáni 🙂

 

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana a Paul Baptie

 

Komorní Lhotka 326, 73953
Email: handle@email.cz nebo handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup

Tel: +420 558 694 017
Mob Jana: + 420 607 600 341
Mob Paul: + 420 721 628 558