Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Úvod do HANDLE® přístupu
- kurz 1. stupně - ONLINE ŽIVĚ

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojový přístup,
která se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení
prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce.
Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi v jakémkoli věku.
Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější,
zlepšit svou paměť či koordinaci.

 

Tento kurz je právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

 

Náplň kurzu:

 • seznámení se základními principy HANDLE přístupu 

 • vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem závislého fungování

 • význam výživy a optimálního vnitřního prostředí

 • vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na kvalitu našeho života a schopnost učit se

 • vliv stresu na proces učení

 • jak rozpoznat přetížení a stres – známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle Enhancement®)

 • chování je komunikace - co nám chování říká o fungování neurovývojových systémů - hledání kořenů obtíží - pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru

 • priority pozornosti (např. potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) a jejich vliv na učení 

 • aktivity, strategie a kompenzační mechanismy, které mohou podpořit organizaci nervového systému a proces učení v jakémkoli věku HANDLE aktivity

  • 6 rytmických organizovaných aktivit

  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku 
    

To vše v atmosféře akceptace, otevřenosti a objevování 🙂
Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se.

 

Kurz se uskuteční ONLINE ŽIVĚ.

Během tohoto interaktivního online kurzu

 • se budeme věnovat všem plánovaným tématům
 • budete mít možnost klást otázky a diskutovat
 • budete si moci vyzkoušet jednotlivé aktivity

Bude to interaktivní kurz a proto budete potřebovat web kameru. Pro získání osvědčení je potřeba, abyste měli web kameru aktivní po celou dobu kurzu a abyste byli přítomní během celého kurzu.

Budeme využívat Zoom, software pro online konference.
Tento software je zdarma. Budete potřebovat pár minut na instalaci, pokud jej ještě nemáte ve svém počítači.
Podrobnější informace Vám zašleme před zahájením kurzu.

 

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci,
bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

 

Zkušenosti účastníků:

 • "Kurz je užitečný pro kohokoli, kdo pracuje s dětmi nebo s lidmi jakéhokoli věku, aby se naučil, že jsme každý úplně jiný a jaké mohou být důvodu, proč tomu tak je. Toto porozumění a nový pohled nám může pomoci změnit to, jak k danému člověku přistupujeme. Učitelé mohou lépe porozumět svým žákům a jejich chování. Kurz může všem pomoci v tom, aby přestali posuzovat chování ostatních a naučili se druhým lidem porozumět a akceptovat je.
  Forma on-line kurzu mi vyhovovala. Měla jsem pocit, že jsem se mohla jednotlivé aktivity naučit stejně, jako bych byla na kurzu osobně. Předpokládám, že by to byla větší zábava, kdybych si mohla aktivity vyzkoušet s ostatními účastníky osobně, ale jak jsem řekla, pro mě to bylo perfektní i online." 
                                                                                      Ivana Z., rodič, účastnice online HANDLE kurzu
   
 • „Měla jsem pocit, jako byste byli přímo u mě v obýváku…“
 • „Som príjemné prekvapená aké to bolo aktívne stretnutie, super prelínanie s teoretickou a praktickou časťou.“
 • „Zjistila jsem, že se to dá 😉 …i vést z pohledu lektorů i ‚usedět‘ i všechno vnímat… a to nepatřím k počítačovým nadšencům a vždy mám raději osobní kontakt… a že to může být intenzivní a zábavné jako naživo! (I když osobní kontakt mi chyběl :-))“
 • „Raději jsem šla do kanceláře, abych nemusela řešit, co se děje doma a mohla se plně soustředit na kurz.“
 • „Už jsem si dříve uvědomila, že se lépe soustředím, když jsem doma a nemám kolem sebe tolik lidí a věcí, jako když jsem na kurzu osobně.“
 • "Mohla jsem měnit pozice, mohla jsem si lehnou nebo sednout na zem a nikoho jsme tím nerušila... Odpoledne jsem seděla na zahradě..."

Termín:
středa 10. 4. + středa 17. 4. + středa 24. 4. 2024, tři večery, 18:00–21:15 

Cena: 3 600 Kč – odborníci, 3 200 Kč – rodiče

Lektorka kurzu: Jana Baptie

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia a skupiny.

Pokud jste se kurzu již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit své vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, jste srdečně vítáni 🙂
Účastníci předcházejících prezenčních nebo online kurzů se mohou tohoto kurzu zúčastnit zdarma (pokud jsou k dispozici volná místa).

Registrace a více informací na handle@rozvijejse.cz.

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné podzimní dny a těšíme se setkání 

Jana, Zuzka a Paul 

Tým Rozvíjej se
Jana a Paul Baptie – HANDLE praktici, instruktoři
Zuzana Šormová – HANDLE screener, asistentka

Mob Jana: +420 607 600 341
Mob Zuzka: +420 603 568 917
Mob Paul: +420 721 628 558
E-mail: handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup
www.handle.org, www.rozvojhrou.cz