Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Úvod do HANDLE přístupu
- kurz 1. stupně - ONLINE ŽIVĚ

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie,
která se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení
prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce.
Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi v jakémkoli věku.
Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější,
zlepšit svou paměť či koordinaci.

 

Tento kurz je právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

 

Náplň kurzu:

 • seznámení se základními principy HANDLE přístupu 

 • vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem závislého fungování

 • význam výživy a optimálního vnitřního prostředí

 • vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na kvalitu našeho života a schopnost učit se

 • vliv stresu na proces učení

 • jak omezit stres -  známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle Enhancement®)

 • chování je komunikace - co nám chování říká o fungování neurovývojových systémů - hledání kořenů obtíží
  pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru

 • priority pozornosti (např. potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) a jejich vliv na učení 

 • aktivity, strategie a kompenzační mechanismy, které mohou podpořit organizaci nervového systému a proces učení v jakémkoli věku HANDLE aktivity

  • 5 rytmických organizovaných aktivit

  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku 
    

To vše v atmosféře akceptace, otevřenosti a objevování 🙂
Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se.

 

JDE TO I ON-LINE 🙂

 

V roce 2020 jsme měli možnost uskutečnit 14 on-line kurzů a jsme nadšení z toho, jak se povedly! Pro všechny účastníky byly kurzy přínosné a byli rádi, že se kurzů zúčastnili.
Věříme, že ONLINE kurzy jsou plnohodnotnou alternativou prezenčních kurzů.

 

Během tohoto interaktivního kurzu

 • se budeme věnovat všem plánovaným tématům
 • budete mít možnost klást otázky a diskutovat
 • budete si moci vyzkoušet jednotlivé aktivity

Bude to interaktivní kurz a proto budete potřebovat web kameru. Pro získání osvědčení je potřeba, abyste měli web kameru aktivní po celou dobu kurzu a abyste byli přítomní během celého kurzu.

Budeme využívat Zoom, software pro online konference.
Tento software je zdarma. Budete potřebovat pár minut na instalaci, pokud jej ještě nemáte ve svém počítači.
Podrobnější informace Vám zašleme před zahájením kurzu.

 

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci,
bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

 

Zkušenosti účastníků:

 • "Kurz je užitečný pro kohokoli, kdo pracuje s dětmi nebo s lidmi jakéhokoli věku, aby se naučil, že jsme každý úplně jiný a jaké mohou být důvodu, proč tomu tak je. Toto porozumění a nový pohled nám může pomoci změnit to, jak k danému člověku přistupujeme. Učitelé mohou lépe porozumět svým žákům a jejich chování. Kurz může všem pomoci v tom, aby přestali posuzovat chování ostatních a naučili se druhým lidem porozumět a akceptovat je.
  Forma on-line kurzu mi vyhovovala. Měla jsem pocit, že jsem se mohla jednotlivé aktivity naučit stejně, jako bych byla na kurzu osobně. Předpokládám, že by to byla větší zábava, kdybych si mohla aktivity vyzkoušet s ostatními účastníky osobně, ale jak jsem řekla, pro mě to bylo perfektní i online." 
                                                                                     Ivana Z., rodič, účastnice online HANDLE kurzu
   
 • „Měla jsem pocit, jako byste byli přímo u mě v obýváku…“
 • „Som príjemné prekvapená aké to bolo aktívne stretnutie, super prelínanie s teoretickou a praktickou časťou.“
 • „Zjistila jsem, že se to dá 😉 …i vést z pohledu lektorů i ‚usedět‘ i všechno vnímat… a to nepatřím k počítačovým nadšencům a vždy mám raději osobní kontakt… a že to může být intenzivní a zábavné jako naživo! (I když osobní kontakt mi chyběl :-))“
 • „Raději jsem šla do kanceláře, abych nemusela řešit, co se děje doma a mohla se plně soustředit na kurz.“
 • „Už jsem si dříve uvědomila, že se lépe soustředím, když jsem doma a nemám kolem sebe tolik lidí a věcí, jako když jsem na kurzu osobně.“
 • "Mohla jsem měnit pozice, mohla jsem si lehnou nebo sednout na zem a nikoho jsme tím nerušila... Odpoledne jsem seděla na zahradě..."

Termín:
4. února 2021, čtvrtek, 9:00 - 17:00 

Cena: 2 200 Kč – odborníci, 1 800 Kč - rodiče

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia a skupiny.

Účastníci online kurzu se v budoucnu mohou zúčastnit prezenčního kurzu zdarma.

Pokud jste se kurzu již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit své vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, jste srdečně vítáni 🙂
Účastníci předcházejících prezenčních nebo online kurzů se mohou tohoto kurzu zúčastnit zdarma.

Registrace a více informací na handle@email.cz nebo na handle@rozvijejse.cz.

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana a Paul Baptie

 

Komorní Lhotka 326, 73953
Email: handle@email.cz nebo handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup

Tel: +420 558 694 017
Mob Jana: + 420 607 600 341
Mob Paul: + 420 721 628 558