Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Úvod do HANDLE přístupu
- kurz 1. stupně

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojový přístup,
který se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení
prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce.
Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi v jakémkoli věku.
Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější,
zlepšit svou paměť či koordinaci.

 

Tento kurz je právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

 

Náplň kurzu:

 • seznámení se základními principy HANDLE přístupu 

 • vše souvisí se vším – neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem závislého fungování

 • význam výživy a optimálního vnitřního prostředí

 • vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na kvalitu našeho života a schopnost učit se

 • vliv stresu na proces učení

 • jak omezit stres –  známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle Enhancement®)

 • chování je komunikace – co nám chování říká o fungování neurovývojových systémů - hledání kořenů obtíží
  pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru

 • priority pozornosti (např. potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) a jejich vliv na učení 

 • aktivity, strategie a kompenzační mechanismy, které mohou podpořit organizaci nervového systému a proces učení v jakémkoli věku HANDLE aktivity

  • 5 rytmických organizovaných aktivit

  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku 
    

To vše v atmosféře akceptace, otevřenosti a objevování 🙂
Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se.

 

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci, bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

 

Zkušenosti účastníků:

„ Zaujala mě probíraná filosofie a problematika a multidisciplinárnost daného tématu. Oceňuji přínosy do praxe profesní i do osobního života a osobní a otevřený přístup lektorů.“
 

„ Na kurzu se mi líbil organizační systém, názorné ukázky, praktické rady pro nás i děti, schopnost zodpovídat otázky a ujistit se, že autor otázky věc pochopil.“
 

„ Opravdu zajímavá novinka, lehce dostupné a pochopitelné aktivity, které lze okamžitě využít.“
 

Účastníci kurzu prvního stupně – září 2013 – KVIC Ostrava

 

Termín: 13. června 2024, Praha, čtvrtek 9:00–17:30

Cena: 3 600 Kč – odborníci, 3 200 Kč – rodiče

Registrace a více informací na handle@rozvijejse.cz.

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia, skupiny a pro účastníky předcházejících kurzů. Registrace a více informací: handle@rozvijejse.cz.

Pokud jste se kurzu již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit své vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, jste srdečně vítáni 🙂

Kurz s  akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro učitele MŠ, ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času.

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana a Paul Baptie

 

Komorní Lhotka 326, 73953
Email: handle@email.cz nebo handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup

Tel: +420 558 694 017
Mob Jana: +420 607 600 341
Mob Zuzka: +420 603 568 917
Mob Paul: +420 721 628 558