Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Základy HANDLE přístupu
- kurz 2. stupně

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

Kurz nabízí hlubší porozumění neurovývojovým odlišnostem, jako je autismus, dyslexie, ADHD, Tourettův syndrom, dyspraxie, dětská mozková obrna či poruchy chování,
z perspektivy HANDLE® přístupu.

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojový přístup,
který se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení
prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce.
Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi.
Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější,
zlepšit svou paměť či koordinaci.

Tento kurz je právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

 

Náplň kurzu:

 • prohloubení chápání modelu vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů
 • základní informace o mozku
 • senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce, svalové napětí atd.) – základní kameny učení - jejich charakteristika, vývoj, možné příčiny narušení jejich fungování
 • jak z chování člověka vyčíst informace o fungování neurovývojových systémů a jak rozpoznat systémy, které potřebují zlepšit organizaci
 • jak nedostatečná organizace těchto systémů ovlivňuje učení – např. vliv nepravidelností v hmatovém systému na schopnost psát či sedět v klidu
 • známky přetížení nervového systému – jak je rozpoznat a co dělat
  aktivity, strategie a kompenzační mechanizmy, které mohou podpořit organizaci nervového systémů a proces učení
  • HANDLE aktivity (6 nových aktivit a nové varianty aktivit z kurzu
   1. stupně)
  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku
 • faktory ovlivňující naši reakci na podněty 
   

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci, bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

 

Zkušenosti účastníků:

 „V HANDLE přístupu mě zaujal jeho neinvazivní, tolerantní přístup, který mě naučil větší spolupráci s dítětem, dal mi novou sebedůvěru. Důležité je pro mě, že mnohé prováděné cviky má Maruška velice ráda. Díky této terapii se zklidnila, začala si i více uvědomovat sama sebe!!! Začala lépe zvládat hlučnější prostředí a nečekané zvuky. HANDLE přístup doporučuji zvláště pro toleranci v práci s dítětem a snahu pochopit a uchopit problémy našich dětí z jiného zorného úhlu.“

rodič dospívající dívky s autismem

 

Termín: 14.–15. června 2024, Praha, pátek 9:00–17:30, sobota 9:00–16:30

Cena: 6 600 Kč – odborníci, 5 900 Kč – rodiče

Podmínkou účasti je absolvování kurzu 1. stupně.

Registrace a více informací: handle@rozvijejse.cz.

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia, skupiny a pro účastníky předcházejících kurzů. 

Pokud jste se kurzu již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit své vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, napište nám. Vždy rezervujeme několik míst pro účastníky předcházejích kurzů a pokud bude volné místo, rádi Vás uvidíme 🙂

Kurz s  akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro učitele MŠ, ZŠ a speciálních škol, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času.

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana a Paul Baptie

Komorní Lhotka 326, 73953
Email: handle@email.cz nebo handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup

Tel: +420 558 694 017
Mob Jana: + 420 607 600 341
Mob Zuzka: + 420 603 568 917
Mob Paul: + 420 721 628 558