Audio workshop - Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem - 23.11.2019

Kontakt

zakladatelka projektu ROZVOJ HROU, poradenství pro rodiče dětí s autismem

e-mail: Autismus.CZ@seznam.cz

 

  • Mgr. Barbora Heváková

speciální pedagog, logoped, organizace workshopů ROZVOJ HROU

e-mail: rozvoj-hrou@seznam.cz

 

 

  • Mgr. Jana Baptie
  • Mgr. Paul Baptie

certifikovaní Handle terapeuti

e-mail: handle@email.cz

 

 

psychologické poradenství

e-mail: zuzana.masopustova@gmail.com

 

 

Linda Cecavová