Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Prohlubující workshop
Další setkání s HANDLE přístupem

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

Absolvovali jste HANDLE kurzy 1. i 2. stupně a chtěli byste prohloubit své chápání HANDLE principů
a hledat varianty HANDLE aktivit, které budou co nejlépe odpovídat potřebám,
motivaci a připravenosti Vašeho dítěte či klienta?

Právě pro Vás jsme vytvořili tento interaktivní workshop,
abychom Vám mohli pomoci aplikovat vědomosti a dovednosti
z těchto kurzů v práci s Vašimi dětmi či klienty.


Budeme se společně zamýšlet nad konkrétními obtížemi z HANDLE perspektivy

  • jaké neurovývojové systémy mohou přispívat k daným obtížím
  • které z těchto systémů jsou prioritou
  • které aktivity a jejich varianty by mohly být užitečné
  • jaké kompenzační mechanismy či jiná doporučení by mohly pomoci


Kromě variant aktivit z kurzu 1. a 2. stupně se naučíme také několik nových aktivit a budeme

  • procvičovat provádění aktivit s partnerem
  • přizpůsobovat aktivity individuálním potřebám
  • hledat varianty, které budou zábavné a motivující pro dítě/klienta i pro Vás
  • sledovat změny stavu


Další témata:  
Pokud máte ještě další téma, o kterých byste rádi hovořili, napište nám. Uvidíme, zda je budeme moci do workshopu. zařadit. 

Podmínkou účasti je absolvování kurzu 1. a 2. stupně.

Termín: 30. listopadu 2019 – Praha, neděle 9:00 – 16:30

Cena: 2 200 Kč – odborníci, 1 800 Kč - rodiče

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia, skupiny a pro účastníky předcházejícího prohlubujícícho kurzu. Registrace a více informací: handle@rozvijejse.cz nebo na handle@email.cz.

Pro pozvánky a registrační formulář napište na handle@rozvijejse.cz nebo na handle@email.cz

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana a Paul Baptie

Komorní Lhotka 326, 73953
Email: handle@email.cz nebo handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup

Tel: +420 558 694 017
Mob Jana: + 420 607 600 341
Mob Paul: + 420 721 628 558