Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Základy HANDLE® přístupu
- kurz 2. stupně - ONLINE ŽIVĚ

Pomáháme neobyčejným lidem dělat obyčejné věci. 

Kurz nabízí hlubší porozumění neurovývojovým odlišnostem, jako je autismus, dyslexie, ADHD, Tourettův syndrom, dyspraxie, dětská mozková obrna či poruchy chování,
z perspektivy HANDLE® přístupu - neurovývojové pohybové terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení.

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi.
Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější,
zlepšit svou paměť či koordinaci.

Tento kurz je právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

Podmínkou účasti je absolvování kurzu 1. stupně.

 

Náplň kurzu:

 • prohloubení chápání modelu vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů
 • základní informace o mozku
 • senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce, svalové napětí atd.) – základní kameny učení - jejich charakteristika, vývoj, možné příčiny narušení jejich fungování
 • jak z chování člověka vyčíst informace o fungování neurovývojových systémů a jak rozpoznat systémy, které potřebují zlepšit organizaci
 • jak nedostatečná organizace těchto systémů ovlivňuje učení – např. vliv nepravidelností v hmatovém systému na schopnost psát či sedět v klidu
 • známky přetížení nervového systému – jak je rozpoznat a co dělat
  aktivity, strategie a kompenzační mechanizmy, které mohou podpořit organizaci nervového systémů a proces učení
  • HANDLE aktivity (6 nových aktivit a nové varianty aktivit z kurzu 1. stupně)
  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku
 • faktory ovlivňující naši reakci na podněty 
   

To vše v atmosféře akceptace, otevřenosti a objevování 🙂
Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se.

Kurz se uskuteční ONLINE.

Na základě zkušeností z posledních 18 měsíců pevně věříme,
že online kurzy jsou plnohodnotnou alternativou prezenčních kurzů.

Během tohoto interaktivního kurzu

 • se budeme věnovat všem výše uvedeným tématům
 • budete mít možnost klást otázky a diskutovat
 • budete si moci vyzkoušet jednotlivé aktivity na sobě a pokud budete mít doma/v kanceláři někoho, kdo bude ochotný se aktivit zúčastnit a dokáže Vám dát verbální zpětnou vazbu, tak budete moci aktivity vyzkoušet i na druhém

Bude to interaktivní kurz a proto budete potřebovat web kameru. Pro získání osvědčení je potřeba, abyste měli web kameru aktivní po celou dobu kurzu a abyste byli přítomní během celého kurzu.

Budeme využívat Zoom, software pro online konference.
Tento software je zdarma. Budete potřebovat pár minut na instalaci, pokud jej ještě nemáte ve svém počítači. 
Podrobnější informace Vám zašleme před zahájením kurzu.

 

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci,
bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

 

Zkušenosti účastníků:

 „V HANDLE přístupu mě zaujal jeho neinvazivní, tolerantní přístup, který mě naučil větší spolupráci s dítětem, dal mi novou sebedůvěru. Důležité je pro mě, že mnohé prováděné cviky má Maruška velice ráda. Díky této terapii se zklidnila, začala si i více uvědomovat sama sebe!!! Začala lépe zvládat hlučnější prostředí a nečekané zvuky. HANDLE přístup doporučuji zvláště pro toleranci v práci s dítětem a snahu pochopit a uchopit problémy našich dětí z jiného zorného úhlu.“

rodič dospívající dívky s autismem

„Kurz je užitečný pro kohokoli, kdo pracuje s dětmi nebo s lidmi jakéhokoli věku, aby se naučil, že jsme každý úplně jiný a jaké mohou být důvodu, proč tomu tak je. Toto porozumění a nový pohled nám může pomoci změnit to, jak k danému člověku přistupujeme. Učitelé mohou lépe porozumět svým žákům a jejich chování. Kurz může všem pomoci v tom, aby přestali posuzovat chování ostatních a naučili se druhým lidem porozumět a akceptovat je.
Forma on-line kurzu mi vyhovovala. Měla jsem pocit, že jsem se mohla jednotlivé aktivity naučit stejně, jako bych byla na kurzu osobně. Předpokládám, že by to byla větší zábava, kdybych si mohla aktivity vyzkoušet s ostatními účastníky osobně, ale jak jsem řekla, pro mě to bylo perfektní i online."    

Ivana Z., rodič, účastnice online HANDLE kurzu

 

Termín: úterý 30.11. + čtvrtek  2.12. + úterý 7.12. + čtvrtek 9.12. + úterý  14.12. + středa 15.12.2021,
               šest večerů, 18:30 - 21:15

Cena: 5 400 Kč – odborníci, 4 800 Kč - rodiče

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia a skupiny.

Účastníci online kurzu se v budoucnu mohou zúčastnit prezenčního kurzu zdarma.

Pokud jste se HANDLE kurzu 2. stupně již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit své vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, jste srdečně vítáni 🙂
Účastníci předcházejících prezenčních nebo online kurzů 2. stupně se mohou tohoto kurzu zúčastnit zdarma.

Registrace a více informací na handle@rozvijejse.cz.

Pokud se kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana, Zuzka a Paul 

Tým Rozvíjej se
Jana a Paul Baptie - HANDLE praktici, instruktoři
Zuzana Šormová - HANDLE screener, asistentka

Mob Jana: + 420 607 600 341
Mob Zuzka: + 420 603 568 917
Mob Paul: + 420 721 628 558
E-mail: handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup
www.handle.org, www.rozvojhrou.cz