Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Nemáte přístup k tomuto workshopu!

ROZVOJ HROU - jak rozvíjet dítě s neurovývojovu poruchou v domácím prostředí

Pro koho je workshop vhodný:

 • rodiče dětí s neurovývojovými poruchami (autismus, dysfázie atd.)
 • rodiče dětí s podezřením na neuvovývojovou poruchu (autismus, dysfázie atd.)
 • pedagogické pracovníky (větší část tipů z workshopu se dá použít v modifikované formě i v prostředí MŠ)

Obsah workshopu:

 • stimulace rozvoje dítěte s neurovývojovou poruchou pomocí nenásilné hry v domácím prostředí (minimálně 30 minut denně)
 • posilování zájmu dítěte o své okolí a blízké lidi
 • upevnění vztahu dítěte s jeho blízkými
 • pochopení dítěte s neurovývojovou poruchou
 • styly učení vhodné pro děti s neurovývojovu poruchou
 • nenásilný rozvoj očního kontaktu
 • nenásilný rozvoj funkční komunikace (verbální i neverbální) pro děti non-verbální i verbální
 • prevence stresového chování/zacházení s emocemi
 • spánek a uspávání díěte s neuroývojovou poruchou

Vyplňte své údaje a získejte přístup k audioworkshopu