Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

HANDLE program

Dobrý den Vám všem!

jsme na konci prázdnin a my doufáme, že jste je prožili podle Vašich představ 🙂

Na školáky čeká škola a na Vás čekáme my na některém z HANDLE® kurzů :-), které se uskuteční v těchto termínech:

Úvod do HANDLE přístupu – kurz 1. stupně

 • středa 17. 10. 2018, PRAHA
 • sobota 27. 10. 2018, BRNO
 • čtvrtek 15. 11. 2018, PRAHA 

Základy HANDLE přístupu – kurz 2. stupně

 • pátek a sobota 16. - 17. 11. 2018, PRAHA 

Tyto kurzy jsou právě pro Vás, pokud

 • jste rodičem, učitelem, terapeutem, asistentem člověka s autismem, ADHD nebo jinými neurovývojovými obtížemi či obtížemi v učení obecně
 • hledáte nové znalosti, perspektivu a možnosti, jak podpořit učení a rozvoj Vašeho dítěte/žáka/klienta
 • chcete se naučit rozpoznávat nepatrné signály přetížení nervového systému
 • chcete lépe porozumět Vašemu dítěti/žákovi/klientovi a také sobě a svým blízkým
 • chcete se naučit jednoduché a efektivní pohybové aktivity, které mohou pomoci zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých 

Kurzy jsou s akreditací MŠMT ČR pro učitele základních a mateřských škol, pro učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času.

Pokud jste se kurzů již zúčastnili a chtěli byste si osvěžit Vaše vědomosti, objevit něco nového, zopakovat si aktivity, hledat nové varianty nebo s námi jen tak pobýt, jste srdečně vítáni 🙂

Pro pozvánky a registrační napište na handle@rozvijejse.cz nebo na handle@email.cz

Více informací o HANDLE přístupu a jednotlivých kurzech:

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂

HANDLE může pomoci lidem s autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi. Je také vhodný pro ty, kteří chtějí lépe spát, lépe se soustředit, být klidnější, zlepšit svou paměť či koordinaci. 

Úvod do HANDLE přístupu – kurz 1. stupně

Tento kurz představuje interaktivní přístup k diagnostice a terapii obtíží v neurovývoji a učení v jakémkoli věku.

Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. Naučíte se několik efektivních, praktických, jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě. Principy a aktivity můžete ihned využít doma, ve škole i v práci.

Náplň kurzu:

 • seznámení se základními principy HANDLE přístupu
 • vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem závislého fungování
 • význam výživy a optimálního vnitřního prostředí
 • vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na kvalitu našeho žívota a schopnost učit se 
 • vliv stresu na proces učení
 • jak omezit stres -  známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle Enhancement®)
 • chování je komunikace - co nám chování říká o fungování neurovývojových systémů - hledání kořenů obtíží
 • pochopení vytváří prostor pro respekt a důvěru
 • priority pozornosti (např. potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) a jejich vliv na učení  
 • aktivity, strategie a kompenzační mechanismy, které mohou podpořit organizaci nervového systému a proces učení v jakémkoli věku
  • HANDLE aktivity - 5 rytmických organizovaných aktivit
  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku   

To vše v atmosféře akceptace, otevřenosti a objevování 🙂

Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se.

Termíny:

17. října 2018 – Praha, středa 9:00 - 16:30
27. října 2018 – Brno, sobota 9:00-16:30
15. listopadu 2018 – Praha, čtvrtek 9:00 - 16:30

Cena:

2 200 Kč – odborníci, 1 800 Kč - rodiče
Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia, skupiny a pro účastníky předcházejících kurzů. Registrace a více informací: handle@rozvijejse.cz nebo na handle@email.cz.

Zkušenosti účastníků:

Zaujala mě probíraná filosofie a problematika a multidisciplinárnost daného tématu. Oceňuji přínosy do praxe profesní i do osobního života a osobní a otevřený přístup lektorů.“

Na kurzu se mi líbil organizační systém, názorné ukázky, praktické rady pro nás i děti, schopnost zodpovídat otázky a ujistit se, že autor otázky věc pochopil.“

Opravdu zajímavá novinka, lehce dostupné a pochopitelné aktivity, které lze okamžitě využít.“

Účastníci kurz prvního stupně – září 2013 – KVIC Ostrava

 

Základy HANDLE přístupu – kurz 1. stupně (Podmínkou účasti je absolvování kurzu 1. stupně.)

Má někdo, koho znáte, obtíže s učením, pozorností, pamětí, sociální interakcí, koordinací nebo chováním? Chcete těmto obtížím lépe porozumět? Hledáte další způsoby, jak můžete pomoci?

Tento 12-ti hodinový kurz nabízí hlubší porozumění neurovývojovým odlišnostem, jako je dyslexie, ADHD, autismus, Tourettův syndrom, dyspraxie, dětská mozková obrna či poruchy chování z perspektivy HANDLE přístupu. Seznámíte se s možnými kořeny těchto obtíží a možnými příčinami chování, která pozorujete u sebe, u svých blízkých, u svých žáků či klientů. Naučíte se několik dalších efektivních, zábavných a nenákladných aktivit, které mohou pomoci organizovat nervový systém a omezit stres, a podpořit tak učení a fungování v jakémkoli věku.

Termíny:

16.-17. listopadu 2018 – Praha, pátek 9:00 - 17:00, sobota 9:00 – 16:00

Cena:

4 200 Kč – odborníci, 3 800 Kč - rodiče
Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty denního studia, skupiny a pro účastníky předcházejících kurzů. Registrace a více informací: handle@rozvijejse.cz nebo na handle@email.cz.

Náplň kurzu:

 • prohloubení chápání modelu vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů
 • základní informace o mozku
 • senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce, svalové napětí atd.) – základní kameny učení - jejich charakteristika, vývoj, možné příčiny narušení jejich fungování
 • jak z chování člověka vyčíst informace o fungování neurovývojových systémů a jak rozpoznat systémy, které potřebují zlepšit organizaci
 • jak nedostatečná organizace těchto systémů ovlivňuje učení – např. vliv nepravidelností v hmatovém systému na schopnost psát či sedět v klidu
 • známky přetížení nervového systému – jak je rozpoznat a co dělat
  aktivity, strategie a kompenzační mechanizmy, které mohou podpořit organizaci nervového systémů a proces učení
  • HANDLE aktivity (6 nových aktivit a nové varianty aktivit z kurzu
   1. stupně)
  • přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku
 • faktory ovlivňující naši reakci na podněty 
   

Vše, co se naučíte, můžete využít ve svém životě a práci, bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel, logoped, psycholog či terapeut.

Zkušenosti účastníků:

 „V HANDLE přístupu mě zaujal jeho neinvazivní, tolerantní přístup, který mě naučil větší spolupráci s dítětem, dal mi novou sebedůvěru. Důležité je pro mě, že mnohé prováděné cviky má Maruška velice ráda. Díky této terapii se zklidnila, začala si i více uvědomovat sama sebe!!! Začala lépe zvládat hlučnější prostředí a nečekané zvuky. HANDLE přístup doporučuji zvláště pro toleranci v práci s dítětem a snahu pochopit a uchopit problémy našich dětí z jiného zorného úhlu.“

rodič dospívající dívky s autismem

Pokud se některého kurzu chcete zúčastnit, neváhejte a kontaktujte nás.

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se setkání.

Jana a Paul Baptie

Komorní Lhotka 326, 73953
Email: handle@email.cz nebo handle@rozvijejse.cz
Facebook: HANDLE přístup

Tel: +420 558 694 017
Mob Jana: + 420 607 600 341
Mob Paul: + 420 721 628 558