Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Psychologické poradenství

Zuzana Masopustová Ph.D.

                                                     Poradenství pro rodiče, Pellicova 40/8b, Brno 602 00

WWW.PORADENSTVIPRORODICE.CZ

OBJEDNÁNÍ ZDE:

 

Jmenuji se Zuzana Masopustová. Jsem psycholožkou. Dlouhodobě se věnuji poradenství pro rodiče, kteří jsou ochotni prostřednictvím své výchovy a chování ve vztahu ke svému dítěti podpořit rozvoj dítěte či mu pomoci zvládnout obtížnou životní situaci (například rozvod rodičů), handicap (například autismus, ADHD) nebo emoční problémy a problémy v chování. Od roku 2013 též přednáším na workshopech ROZVOJ HROU-vývojová hra pro děti s autismem.

Poradenství poskytuji od roku 2006. V letech 2006 až 2013 jsem poradenství poskytovala v rámci služeb Centra pro rodinu a socíální péči v Brně. Kromě individuálního poradenství jsem zde vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin.

Nyní poskytuji poradenství ve své soukromé praxi na Údolní 5 v Brně.

profesní životopis:
aktuální zaměstnání:

2012 - dosud
ODBORNÁ ASISTENTKA
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity​
Zabývám se problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem. Aktuálně vedu přípravu nového výzkumného projektu DOMOV - děti, otcové a matky o vývoji. Podílím se na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny.

2012 - 2/2015
METODIČKA PROJEKTU Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD.
Centrum pro rodinu a sociální péči​
V rámci projektu poskytuji poradenství rodičům dětí s ADHD a vytvořila jsem a garantuji kurzy pro pedagogy a psychology pracující s dětmi s ADHD a jejich rodinami.

vzdělání:
​2006 - 2011
Fakulta sociálních studií MU
doktorské studium - Vývojová psychologie
titul Ph.D.

​2003 - 2006
Fakulta sociálních studií MU
magisterské studium - Psychologie
titul Mgr.

2000 - 2003
Fakulta sociálních studií MU
bakalářské studium - Psychologie - Mediální studia a žurnalistika
titul Bc.

Zuzana Masopustová, Ph.D., Poradenství pro rodiče, Pellicova 40/8b, Brno 602 00