Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Prevence a řešení stresového chování u dětí s PAS

ON-LINE AUDIOWORKSHOP: PREVENCE A ŘEŠENÍ STRESOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ S PAS

Workshop bude přístupný ihned po přijetí Vaší platby. Workshop bude možné opakovaně poslouchat minimálně do listopadu 2020.

ŽIVÁ ON-LINE PORADNA K WORKSHOPU SE BUDE KONAT VE DNECH: 26. a 27. 5.

LEKTORKA: Linda Cecavová
CENA: 450Kč
DÉLKA: 4 hodiny
REGISTRACE ZDE
_____________________________________________________
Vážení rodiče,
ráda bych vám představila projekt zaměřený na děti s poruchami autistického spektra. Jako terapeut s dvacetiletou praxí jsem byla mnohokrát svědkem úzkostného a stresového chování, neschopnosti dodržovat hranice a dalších projevů nesouladu autistických dětí i dospělých. Zvládat tyto náročné situace a nacházet řešení jsem se učila pod supervizí Autism treatment center of America ve výcviku terapeutů. Postupem času jsem začala své zkušenosti předávat dál v rámci konzultací, kurzů a návštěv dětí s autismem v domácím prostředí.

Na základě svých zkušeností jsem vytvořila audioworkshop, jehož obsahem budou konkrétní tipy a praktické rady. Jelikož jsem byla mnohokrát svědkem proměn vystresovaných dětí v děti usměvavé a uvolněné, věřím, že tento projekt bude prospěšný nejen dětem s PAS, ale i rodinným příslušníkům a jejich okolí pro vytvoření pohodového a podnětného domácího prostředí.

Témata workshopu

nastavování hranic a jejich dodržování
stres (jeho prevence a zvládání)
neustálé vyžadování pozornosti
agresivní chování (vůči sobě i ostatním)
neschopnost přizpůsobit se
křik a agresivní chování jako forma komunikace
možnost nastavení hranic i u dítěte s mentální retardací
nedorozumění mezi dítětem s PAS a jeho okolím
posílení vazby dítěte na blízké osoby
tipy pro školní prostředí (školka, škola)
úzkosti
pomoc rodičům zvládat stresové situace (Jak nepanikařit.)

https://rozvojhrou.cz/audio-workshop-c-2/

REGISTRACE ZDE

 

Lektorka:

Linda Cecavová

ZAKLADATELKA PROJEKTU ROZVOJ HROU s 20letou mezinárodní soukromou praxí v oblasti poruch autistického spektra

  • Absolvovala terapeutický výcvik dětského facilitátora Son-rise ® programu v USA (Autism treatment center of America) v rozsahu 2000 hodin.
  • Pracovala 17 let  jako jedna ze dvou certifikovaných Son-rise dětských terapeutů v Evropě.
  • Během své praxe poznala více než 800 dětí i dospělých s poruchami autistického spektra.
  • Školí rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, pracovníky raných péčí, dobrovolníky atd.).
  • Superviduje domácí programy dětí s PAS v ČR a EU.
  • Je spoluautorkou knihy Přemůžeme autismus?.
  • V roce 2018  ukončila certifikovanou spolupráci se Son-Rise programem a pokračuje ve své české i mezinárodní soukromé praxi jako poradce pro poruchy autistického spektra.
  • Založila  projekt Rozvoj hrou/Play to Learn, který má za cíl šířit osvětu o holistickém a respektujícím přístupu k lidem s poruchami autistického spektra z pohledu různých terapií a přístupů. Klade důraz na zahraniční poznatky a zkušenosti.