ON-LINE workshopy s tématikou autismu

Víkendový kreativní workshop

"ROZVOJ HROU 2"

Jak pomoci lidem s poruchou autistického spektra skrze terapeutickou hru

Hlavní téma workshopu:

 • OSVĚŽENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ VÝVOJOVÉ HRY
 • ZHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ S APLIKOVÁNÍM PRINCIPŮ Z PŘEDCHOZÍHO WORKSHOPU
 • PŘEHODNOCENÍ „CÍLŮ DO BUDOUCNA“ PRO VAŠE DÍTĚ
 • ROZŠÍŘENÍ MÍRY POZORNOSTI PŘI PRÁCI S DÍTĚTEM S AUTISMEM
 • PODPORA FLEXIBILITY U DÍTĚTE S AUTISMEM
 • DÍTĚ S AUTISMEM A HRANICE (KONKRÉTNÍ UKÁZKY DÁVÁNÍ HRANIC)
 • JAK PEČOVAT O SEBE (PREVENCE VYHOŘENÍ)

Pro koho je workshop vhodný:

 • Pro rodiče, asistenty a pedagogy (účastníky workshopu ROZVOJ HROU 1), kteří praktikovali principy z workshopu ROZVOJ HROU 1 se svým dítětem/klientem min. 30minut denně po dobu min. 2 měsíců

Lektorky:

Linda Cecavová

ZAKLADATELKA PROJEKTU ROZVOJ HROU s 20letou mezinárodní soukromou praxí v oblasti poruch autistického spektra

 • Absolvovala terapeutický výcvik dětského facilitátora Son-rise ® programu v USA (Autism treatment center of America) v rozsahu 7800 hodin.
 • Pracovala 17 let  jako jedna ze dvou certifikovaných Son-rise dětských terapeutů v Evropě.
 • Během své praxe poznala více než 800 dětí i dospělých s poruchami autistického spektra.
 • Školí rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, pracovníky raných péčí, dobrovolníky atd.).
 • Superviduje domácí programy dětí s PAS v ČR a EU.
 • Je spoluautorkou knihy Přemůžeme autismus?.
 • V roce 2018  ukončila certifikovanou spolupráci se Son-Rise programem a pokračuje ve své české i mezinárodní soukromé praxi jako poradce pro poruchy autistického spektra.
 • Založila  projekt Rozvoj hrou/Play to Learn, který má za cíl šířit osvětu o holistickém a respektujícím přístupu k lidem s poruchami autistického spektra z pohledu různých terapií a přístupů. Klade důraz na zahraniční poznatky a zkušenosti.

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

psycholožka

 • Problematice poruch autistického spektra se věnuje 15 let. Během studia pracovala jako dobrovolnice ve dvou rodinách praktikujících principy Son-Rise terapie. Od ukončení studia psychologie pracovala v neziskové organizaci jako poradenský psycholog pro rodiče, přičemž hlavní část její klientely tvořili rodiče dětí s ADHD a dětí s PAS. V minulosti vedla  cykly podpůrných skupin pro rodiče dětí s autismem.
 • Pracuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – věnuje se výzkumu i výuce psychologie. Pro studenty magisterského studia psychologie vytvořila a garantuje kurz Poruchy autistického spektra.
 • Má soukromou poradenskou praxi. Věnuje se poradenství pro rodiče. V poradenství se zaměřuje na problematiku výchovy a možnosti podpory rozvoje dítěte s PAS - zejména v oblasti emočního a sociálního vývoje a rozvoji komunikačních dovedností dítěte.
Semináře jsem se účastnila se svými kolegyněmi z rané péče během mého prvního roku v této práci. Nyní, po čtyřech letech praxe zhodnocuji, že ze zkušeností, které nám Linda Cecavová předala, stále při práci s rodinami čerpám. Prvky vývojové hry se snažím rodinám předat při společném hledání způsobu navázání komunikace s jejich dítětem, které má v této oblasti potíže. Hovoříme např. o významu očního kontaktu, konkrétním pojmenování předmětů (např. hraček) a důležitosti smysluplnosti komunikační situace a podpoře aktivní role dítěte při komunikaci. Některé rodiny se následně do vývojové hry ponoří více, jiné si „vyzobnou“ to, co je pro ně v danou chvíli nosné a realizovatelné v běhu každodenního života. Ze semináře s Lindou Cecavovou mi dále mj. utkvěla její velká otevřenost při předávání svého know-how, díky čemuž byly pro mne prvky přístupů skutečně využitelné pro další práci.
Mgr. Markéta PekárkováPoradkyně rané péče Diakonie
Pracuji v organizaci Rodinné Integrační Centrum z.s. v Pardubicích, poskytující sociální služby rodinám s dětmi a dospělým osobám s PAS. Když jedna naše kolegyně přijela z workshopu Rozvoj hrou s Lindou Cecavovou úplně nadšená, rozhodli jsme se v organizaci, že si domluvíme tento kurz pro všechny pracovníky a nabídneme ho i rodinám. Strávili jsme s Lindou několik dní a musím říct, že to opravdu stálo za to. Její znalosti, zkušenosti, nadhled a zapálení pro práci s dětmi s PAS se neslo celým kurzem a já byla přesvědčená, že tohle je směr, který bude mě i mnoha „mým“ rodinám sedět. Praxe mi ukázala, že tomu tak skutečně je. Mě osobně workshop dal moc, nejen pro moji profesi, ale i lidsky. Důraz na respekt a pochopení dítěte, sdílení času s ním, láska k němu, věnovaný čas a energie – to vše vám dítě vrátí. Mohu tento workshop jen a pouze doporučit, a to nejen pracovníkům organizací, pracujících s dětmi s PAS, ale hlavně všem rodičům, kteří mají doma dítě s PAS a potřebují inspiraci na práci s dítětem v domácím prostředí. Za Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bc. Iva PohlováSociální pracovnice služby raná péče a sociálně aktivizační služby

Datum Workshopu:

15.-17. 5. 2020

Rozvrh:

pátek:   18:00-21:00
sobota: 9:00-17:00
neděle: 9:00-14:00

Místo konání:

RODINNÉ CENTRUM STUDÁNKA TIŠNOV
www.studanka-tisnov.cz

 Tišnov je dobře dostupný vlakem. Místo konání je 15 minut chůze od vlakové zastávky. 

CENA: 3800 Kč 

 • zahrnuje kurzovné, drobné občerstvení a sobotní vegetariánský oběd (ubytování si  každý zajišťuje a hradí sám)

 POZOR: Workshop Rozvoj hrou není pobyt pro rodiče s dětmi, ale kurz pro rodiče bez účasti dětí. 

V případě zájmu nám zašlete mail na: rozvoj-hrou@seznam.cz