Workshop: Jak tvořit rozvojové hry pro děti s PAS

Projekt ROZVOJ HROU uvádí:

Víkendový workshop ROZVOJ HROU
vývojová hra pro děti s autismem

TIŠNOV, 23.-25. 10. 2020

Dítě se rozvíjí pomocí interakce s ostatními lidmi (rodiči, sourozenci, vrstevníky). Proto je u dítěte s autismem důležité probudit větší zájem o lidi a své okolí.

Hlavní téma workshopu:

 • vývojová hra pro děti s PAS v domácím prostředí
 • posílení vztahu dítěte s PAS s rodiči
 • posílení očního kontaktu a zájmu o lidi
 • rozvoj smysluplné komunikace (ukazování, řeč atd.)
 • zvládání náročných situací (úzkosti, pláč, agrese, neflexibilita, stres atd.)
 • vztahy v rodině
 • smyslové vnímání lidí s autismem
 • posilování sebevědomí dítěte s PAS
 • tipy na konkrétní rozvojové hry

Pro koho je workshop vhodný:

 • pro rodiče/příbuzné dětí s PAS
 • asistenty
 • pedagogy
 • dobrovolníky

Workshop "Rozvoj hrou" dále nabízí:

 • bezpečné prostředí malé skupiny
 • možnost navazujícího workshopu
 • video ukázky terapie
 • dostatek prostoru na konkrétní osobní dotazy

Lektorky:

Linda Cecavová

ZAKLADATELKA PROJEKTU ROZVOJ HROU s 20letou mezinárodní soukromou praxí v oblasti poruch autistického spektra

 • Absolvovala terapeutický výcvik dětského facilitátora Son-rise ® programu v USA (Autism treatment center of America) v rozsahu 7800 hodin.
 • Pracovala 17 let  jako jedna ze dvou certifikovaných Son-rise dětských terapeutů v Evropě.
 • Během své praxe poznala více než 800 dětí i dospělých s poruchami autistického spektra.
 • Školí rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, pracovníky raných péčí, dobrovolníky atd.).
 • Superviduje domácí programy dětí s PAS v ČR a EU.
 • Je spoluautorkou knihy Přemůžeme autismus?.
 • V roce 2018  ukončila certifikovanou spolupráci se Son-Rise programem a pokračuje ve své české i mezinárodní soukromé praxi jako poradce pro poruchy autistického spektra.
 • Založila  projekt Rozvoj hrou/Play to Learn, který má za cíl šířit osvětu o holistickém a respektujícím přístupu k lidem s poruchami autistického spektra z pohledu různých terapií a přístupů. Klade důraz na zahraniční poznatky a zkušenosti.

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

psycholožka

 • Problematice poruch autistického spektra se věnuje 15 let. Během studia pracovala jako dobrovolnice ve dvou rodinách praktikujících principy Son-Rise terapie. Od ukončení studia psychologie pracovala v neziskové organizaci jako poradenský psycholog pro rodiče, přičemž hlavní část její klientely tvořili rodiče dětí s ADHD a dětí s PAS. V minulosti vedla  cykly podpůrných skupin pro rodiče dětí s autismem.
 • Pracuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – věnuje se výzkumu i výuce psychologie. Pro studenty magisterského studia psychologie vytvořila a garantuje kurz Poruchy autistického spektra.
 • Má soukromou poradenskou praxi. Věnuje se poradenství pro rodiče. V poradenství se zaměřuje na problematiku výchovy a možnosti podpory rozvoje dítěte s PAS - zejména v oblasti emočního a sociálního vývoje a rozvoji komunikačních dovedností dítěte.
Semináře jsem se účastnila se svými kolegyněmi z rané péče během mého prvního roku v této práci. Nyní, po čtyřech letech praxe zhodnocuji, že ze zkušeností, které nám Linda Cecavová předala, stále při práci s rodinami čerpám. Prvky vývojové hry se snažím rodinám předat při společném hledání způsobu navázání komunikace s jejich dítětem, které má v této oblasti potíže. Hovoříme např. o významu očního kontaktu, konkrétním pojmenování předmětů (např. hraček) a důležitosti smysluplnosti komunikační situace a podpoře aktivní role dítěte při komunikaci. Některé rodiny se následně do vývojové hry ponoří více, jiné si „vyzobnou“ to, co je pro ně v danou chvíli nosné a realizovatelné v běhu každodenního života. Ze semináře s Lindou Cecavovou mi dále mj. utkvěla její velká otevřenost při předávání svého know-how, díky čemuž byly pro mne prvky přístupů skutečně využitelné pro další práci.
Mgr. Markéta PekárkováPoradkyně rané péče Diakonie
Pracuji v organizaci Rodinné Integrační Centrum z.s. v Pardubicích, poskytující sociální služby rodinám s dětmi a dospělým osobám s PAS. Když jedna naše kolegyně přijela z workshopu Rozvoj hrou s Lindou Cecavovou úplně nadšená, rozhodli jsme se v organizaci, že si domluvíme tento kurz pro všechny pracovníky a nabídneme ho i rodinám. Strávili jsme s Lindou několik dní a musím říct, že to opravdu stálo za to. Její znalosti, zkušenosti, nadhled a zapálení pro práci s dětmi s PAS se neslo celým kurzem a já byla přesvědčená, že tohle je směr, který bude mě i mnoha „mým“ rodinám sedět. Praxe mi ukázala, že tomu tak skutečně je. Mě osobně workshop dal moc, nejen pro moji profesi, ale i lidsky. Důraz na respekt a pochopení dítěte, sdílení času s ním, láska k němu, věnovaný čas a energie – to vše vám dítě vrátí. Mohu tento workshop jen a pouze doporučit, a to nejen pracovníkům organizací, pracujících s dětmi s PAS, ale hlavně všem rodičům, kteří mají doma dítě s PAS a potřebují inspiraci na práci s dítětem v domácím prostředí. Za Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bc. Iva PohlováSociální pracovnice služby raná péče a sociálně aktivizační služby

Místo konání:

RODINNÉ CENTRUM STUDÁNKA TIŠNOV
www.studanka-tisnov.cz

 Tišnov je dobře dostupný vlakem. Místo konání je 15 minut chůze od vlakové zastávky.

 ČASOVÉ ROZLOŽENÍ WORKSHOPU (23.-25. 10. 2020):

Pátek: 18:00-21:00
Sobota: 9:00-18:00 (pauza na oběd cca 13:00-14:00)
Neděle: 9:00-14:00

CENA: 3800 Kč 

 • zahrnuje kurzovné, drobné občerstvení a sobotní vegetariánský oběd (ubytování si  každý zajišťuje a hradí sám)

 POZOR: Workshop Rozvoj hrou není pobyt pro rodiče s dětmi, ale kurz pro rodiče bez účasti dětí. Workshopu se však mohou zúčastnit maminky s kojenci.

 JAK SE PŘIHLÁSIT:

 1. Vyplňte nezávaznou přihlášku  a zašlete ji na adresu: rozvoj-hrou@seznam.cz.
 2. Tým workshopu Vám posléze dá vědět, jestli jsou na semináři volná místa ,zda je vhodný i pro Vás a jak si místo rezervovat.

 Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

 Mail: rozvoj-hrou@seznam.cz