Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

OBJEDNAT SI KONZULTACI ZDE (rezervační systém)

• konzultace je vhodná pro rodiče/pedagogy dětí s neurovývojovými poruchami,

podezřením na autismus nebo nestandardním vývojem

 

• konzultace se může uskutečnit osobně v Tišnově (Janáčkova 287, 1. patro) nebo on-line (Zoom)

 

• konzultace probíhá BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE (ze zásady nerozebírám dítě s rodiči v jeho přítomnosti, není to pro něj vhodné)

 

• před konzultací je nutné vyplnit tento dotazík

 

• konzultace je vhodná pro aktivní rodiče, kteří vidí svoji nezastupitelnou a důležitou roli ve vývoji dítěte s autismem (nebo jinou neurovývojovou odchylkou)

 

•konzulaci Rozvoj hrou je vhodné opakovat každé 2 měsíce, může ovšem posloužit i jednorázově

 

• pro rodiče dětí s komunikačními obtížemi je vhodné před konzultací absolvovat základní on-line kurz Jak rozvíjet dítě s neurovývojovu poruchou v domácím prostředí (rozvojhrou.cz) ,není to však podmínkou

 

Délka konzultace:

90/120 minut (první konzultace trvá vždy 2 hodiny, následné konzultace přizpůsobíme množství dotazů)

Cena za hodinu

900 Kč/hod (platba převodem/kartou po konzultaci)

Rezervační systém

https://rozvojhrou.cz/konzultace-rezervace-terminu/

 

ČASTO ŘEŠENÁ TÉMATA KONZULTACÍ:

  • hravá stimulace řeči/komunikace
  • nenásilná stimulace očního kontaktu
  • citová vazba dítěte na rodiče (blízkou osobu)
  • rozvoj sociálních dovedností
  • rozvoj hry
  • jak dítě s PAS zaujmout
  • pomoc při stanovování hranic
  • stresové chování a jeho prevence
  • závislost na obrazovkách
  • smyslové vnímání dítěte s autismem

Při  konzultaci spolu probereme největší těžkosti Vašeho dítěte i jeho motivace. 

Posléze společně navrhneme stimulační nebo relaxační aktivity/hry, které mohou pomoci v rozvoji Vašeho dítěte. Všechny aktivity, doporučení a hry by měly korespondovat se senzorickým profilem dítěte. 

Navrhnu též na čem konkrétně pracovat nyní a na čem případně  později.

Pokud z dotazníku zjistím, že témata konzultace jsou mimo mojí kompetenci nebo vyžadují osobní setkání s dítětem, sama se Vám ozvu, konzultaci zruším a doporučím další postup.

Tato konzultace je vhodná právě k vymýšlení her a aktivit, které by mohly Vaše dítě bavit a rozvíjet zároveň. Řešit můžeme i některé stresové situace.

Pro pomoc se závažnějším problémem (například rozvod rodičů, partnerské obtíže, obtíže se sourozenci, vyhoření rodičů, šikana ve škole, práce s pedagogy dítěte atd.) je dobré kontaktovat psycholožku Zuzanu Masopustovou Ph.D. (www.poradenstviprorodice.cz).

LINDA CECAVOVÁ (herní terapeut, HANDLE screener): výcviky a zkušenosti