Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

Kategorie: PANDAS PANS

PANDAS SYNDROM- dětská autoimunní neuropsychická porucha spojená se streptokokovou infekcí/ Kód nemoci: 8E4A

Dětem s poruchami autistického spektra se věnuji už 20 let ve své mezinárodní poradenské praxi. V posledních deseti letech své praxe jsem si začala všímat, že chování a reakce některých dětí s PAS jsou zvláštní. Určité děti s PAS, se kterými jsem pracovala, mívaly období obrovských regresů, těžké obsedantně-kompulsivní poruchy, úzkosti, tiky, problémy s udržením moči atd., která se střídala s obdobími...