ON-LINE workshopy s tématikou autismu

Kategorie: Karanténa

Naše autistické dítě nás neustále komanduje. Narušuje tím chod celé rodiny. Co s tím?

Není možné se přizpůsobovat donekonečna. Navíc to dítěti ani neprospívá. Také je třeba se zamyslet nad tím, co dítě svým chováním sleduje, co potřebuje. V následujícím videu se pokusím vysvětlit některé potřeby dětí s PAS, které „komandují“ celé své okolí.  V těchto případech samozřejmě dávám přednost delší a hlubší spolupráci s rodinou, ale ve videu nastíním alespoň základní řešení této...

Pomoc! Jsme s dítětem s PAS zavření doma a ono neustále někam leze, skáče, zdá se nekontrolovatelné. Co můžeme dělat?

V následujícím videu se budu věnovat častým třecím plochám, které mohou vzniknout v domácnosti s dítětem s autismem. Těmto tématům se sice věnuji více v době povinné karantény, ale aktuální budou jistě i po ní. Ve své poradenské praxi obvykle dojíždím do domácností rodin s dítětem s PAS. Rodinám demonstruji přímo v domácím prostředí, jak reagovat na nevhodné chování dítěte. Doporučení, která dávám, jsou založená na praxi....

Jak pomoci dítěti s PAS nosit roušku. Jak vysvětlit dítěti s PAS krizi spojenou s koronavirovou pandemií?

Na základě svých dlouholetých zkušeností jsem přesvědčená, že velká část těchto dětí vnímá a rozumí mnohem více, než dává najevo. Je tedy důležité s nimi o krizových situacích mluvit, přestože nám nedávají adekvátní zpětnou vazbu a třebaže mohou být i nonverbální. A jak pomoci dětem s PAS nosit roušku? Je dobré navázat na vlastní zkušenost. Nikomu z nás zřejmě není příjemné roušku nosit....