Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

HANDLE přístup

HANDLE je neinvazivní, holistická alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie,dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie/obsesivně kompulsivní poruchy/deprese, stavů po úrazech mozku/ mozkových příhodách, Tourettova syndromu, CHARGE syndromu a jiných ojedinělých syndromů. HANDLE vidí diagnózu jako způsob, jak popsat skupinu symptomatických projevů a chování. HANDLE jde za hranice těchto diagnóz a hledá kořeny daných projevů a chování. HANDLE přístup vidí chování jako komunikaci a snaží se pochopit, co daná chování komunikují. “Pokud se Mirek pořád vrtí, je to proto, že je neposlušný nebo proto, že má zvýšenou citlivost na hmat a když sedí na židli, je to jako by seděl na smirkovém papíře?” „A co Honza a jeho psaní? Je jenom lajdák, který se nesnaží a věčně leží na lavici, nebo jeho svalové napětí je natolik nízké, že většinu energii spotřebuje na to, aby seděl rovně a už mu moc nezbývá na jemné a precizní pohyby potřebné pro psaní? ” HANDLE hledá kořeny obtíží, a nesnaží se jen maskovat příznaky. Je to metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky. Je vytvořen jako nástroj k tomu, aby rodina mohla doma sama pomoci dítěti či dospělému zlepšit funkce nervového systému a proces učení.

HANDLE se dívá na jedince jako na celek – jeho vnější a vnitřní prostředí, vývoj od početí po současnost – a používá tyto informace k určení toho, jak pro něj pracují jeho neurovývojové systémy. Můžeme si představit neurovývojové systémy jako strukturu, ve které se jednotlivé části navzájem ovlivňují a jsou na sobě závislé. Zároveň může jeden systém zastoupit/kompenzovat za jiný. Pokud jedna část této struktury nefunguje správně, může to ovlivnit fungování jednotlivých částí a také celé struktury. 

Pokud jednotlivé systémy nejsou optimálně organizované a integrované, může to způsobovat stres a přetížení
v daných systémech a v systémech, které s nimi souvisí. Systémy ve stresu nefungují efektivně; jedinec je méně efektivní; může mít obtíže s vykonáním věcí, které chce dělat; může být lehce unavitelný; může mít obtíže s ovládáním svých emocí; může se chovat matoucím/záhadným či nechtěným způsobem či může dělat věci způsobem, který ostatní považují za ‘jiný/zvláštní’. Učení a běžný život může být těžší a méně efektivní a vyžadovat více energie a úsilí, jak od člověka samotného, tak od těch, kteří se jej snaží podpořit. Naším cílem je podpořit organizaci neurovývojových systémů, omezit stres a přetížení a vytvořit tak připravenost k učení a zlepšit kvalitu života.

HANDLE staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává a že mozek je schopen se zotavit z chorob a úrazů. Dále chápe, že pohyb, podpořený správnou výživou organizuje zpracování informací, ovlivňuje biochemickou rovnováhu v těle a pomáhá tvarovat vlastní strukturu mozku. Rovněž staví na poznatku, že nervový systém, zvláště jeho slabé části, reaguje stresem na přemíru stimulace. Systém ve stresu (přetížený systém) přestane pracovat efektivně.

HANDLE vytváří pro každého klienta individualizovaný program rytmických a organizovaných pohybových aktivit (cvičení). Tyto aktivity vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek, jsou jednoduché na provedení, ale neurologicky komplexní. Prostřednictvím pravidelné, jemně a pozvolné stimulace tyto aktivity posilují oslabené funkce a mohou zlepšit funkce nervového systému a proces učení. HANDLE program je vytvořen na základě informací získaných během vstupní konzultace a z podrobného dotazníku a rozhovoru.

Během vstupní konzultace sledujeme, jak se klient pohybuje, co klient dělá rád, čemu se vyhýbá, jak přistupuje k jednotlivým úkolům a jak je provádí, např. musí si k tomu lehnout, musí si zakrýt jedno oko, musí se točit na židli? Důležitým principem je, že vždy komunikujeme s osobou, pro kterou program vytváříme, bez ohledu na to, zda je schopná verbálně komunikovat. I držení těla, posunky či pohled jsou způsobem komunikace…

Na základě získaných informací je pak vytvořen tzv. neurovývojový profil, nebo zjednodušeně řečeno jakási mapa toho, jak jednotlivé smysly a nervový systém konkrétní osoby fungují a je sestaven program pohybových aktivit.  HANDLE program je velmi individuální - někdo začíná s programem, ve kterém má pouze 1 nebo 2 aktivity, někdo může mít na začátku 4 nebo 5 aktivit. Dlouhodobě doporučujeme, aby měla rodina k dispozici 30 minut denně. Program může být rozdělen na několik částí během dne.

Při provádění aktivit je důležité poslouchat naše tělo a vnímat, kdy dosáhlo hranice přetížení. HANDLE přístup staví na zásadách, že méně je vícepomaleji je rychleji. Klíčem je jemné posilování (Gentle Enhancement®), jehož cílem je posílení jednotlivých systémů bez stresu a přetížení a vytváření podmínek pro efektivní učení.

 Nedílnou součástí HANDLE programu je způsob komunikace a styl interakce, který doporučujeme využívat během celého dne, nejen při provádění HANDLE aktivit. Podporujeme rodiny také při zvládání výchovných obtíží, např. stanovování hranic, pokud o to rodina požádá. Nabízíme i základní doporučení v oblasti výživy, jelikož vnímáme její zásadní vliv na fungování našeho těla a nervového systému. 

Zdroj a více informací: kontaktujete Jana a Paula Baptie, kteří jsou Certifikováni v HANDLE® přístupu na handle@email.cz nebo 558 694 017. Podrobné informace v angličtině naleznete na www.handle.org